Veterinary Information Service

For English Version see below 

De Veterinary Information Service (V.I.S.) is een gratis vraag– en antwoordservice die de Stichting DIO verleent ten behoeve van personen en organisaties die werkzaam zijn in ontwikkelingslanden. De service bestaat uit het beantwoorden van vragen op veterinair gebied. Door middel van deze service willen wij veterinaire kennis overdragen en vanuit Nederland hulp bieden aan mensen in ontwikkelingslanden. Wij hebben een groot aantal enthousiaste veterinaire studenten die met behulp van ervaren veterinaire specialisten en de uitgebreide literatuur van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht praktische oplossingen voor problemen en vragen kunnen vinden.

Via het invullen van onderstaand formulier of het sturen van een e-mail naar vis@dio.nl kunt u uw vraag bij ons indienen.

Door hier te klikken, komt u bij het archief van reeds beantwoorde vragen.

 

English Version 

The Veterinary Information Service (V.I.S.) is a free question- and answer service, for the benefit of persons and organizations operating in developing countries. We will find answers to Veterinary related questions. In this way, we would like to transfer veterinary knowledge and offer help from the Netherlands to people in developing countries. Many enthusiastic veterinary students and experienced veterinary specialist are working together to find practical solutions, with the help of the extensive literature from the faculty of veterinary medicine at Utrecht University.

You can submit your question by filling in the form below or sending an e-mail to vis@dio.nl. By clicking here, you will find the archive of already answered questions.