Symposia

2017
Boeren in buitenland – (over)leven met vee

Op 15 mei 2017 werd het symposium georganiseerd in de lustrumweek van DIO. Dit jaar stond het onderwerp geheel in teken van de verschillende vormen in het onderhouden van vee in verschillende continenten. Met wel 6 sprekers kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Veehouderij is Oost-Afrika, welke systemen er aanwezig zijn en hoe deze verschillen in opbrengst en kosten (Henk Udo); Veehouderij en antibioticaproblemen in Zuid-Amerika, over het behandelen van dieren in ontwikkelingslanden en de problemen die er spelen (Katrien van ’t Hooft); Zoönosen waarmee rekening gehouden moet worden (Arjan Stegeman); Pastoralisme in West afrika, over het rondtrekken met vee (Marcel Rutten); Rundvlees in indonesië, over de manier waarop de opfok ect. geregeld wordt (Simon Oosting) en uitleg over DIO’s Malawi-project (Mieke Overvliet).

Dit jaar was onze eigen voorzitter (Dian Pieters) de dagvoorzitter. Om bij het internationale thema te blijven werd er een heerlijk Indonesisch buffet geserveerd en na afloop was er een borrel om te discussiëren en na te praten.
Ook waren er dit jaar enkele studenten uit Gent aanwezig om een beeld te krijgen van hoe op onze faculteit activiteiten eruit zien.

2014
A World Lost In Time?
Op 23 april 2014 vond het jaarlijkse symposium van stichting DIO plaats onder de naam “A World Lost in Time?” Emerging Veterinary Projects in South America. De verschillende onderwerpen die dit jaar aandacht krijgen, zijn: Animal Welfare, in het kader van rundveehouderij in Uruguay (Dr. Frank Eerdenburg); een stageproject ook over rundvee – ditmaal de verwondingen die ontstaan tijdens het transporteren van de dieren in Zuid-Amerikaanse landen (Rick Kempener); de impact die de mens heeft in de leefgebieden van reptielen en amfibieën in Zuid-Amerika en ook de risico’s die dit met zich mee brengt als het gaat om de verspreiding van ziektes die eventueel ook mensen kunnen raken (Rogier van Rossem); en de conflicten die kunnen ontstaan tussen jaguars en vee/veehouders (Dr. Harko Koster).

Het symposium werd geleid door dagvoorzitter Dr. Chris Bartels. Er werd een heerlijk diner geserveerd en na afloop was er een gezellige borrel voor verdere discussie met de sprekers.
Wil je meer informatie over ons symposium, mail dan naar symposium@dio.nl!

2013
Meeting Asia and its veterinary aspects
Op 21 maart 2013 vond Stichting DIO’s Symposium plaats. Dit jaar was het thema “Meeting Asia and its veterinary aspects”, de bijzondere wereld van Azië, waarbij onderwerpen als noodhulp voor dieren bij natuurrampen en opkomende infectieziekten aan bod kwamen. De dagvoorzitter dr. Boyd Berends opende het symposium.
Dr. Peter de Leeuw ging van start met een lezing over het belang van dierziekten, de bedreiging voor de gezondheid van mens en dier en de economische impact die deze ziekten met zich meebrengen. Vervolgens ging hij in op hoe de huidige situatie verbeterd kan worden, welke prioriteiten hierbij internationaal – met name in Azië – gesteld worden en welke problemen men hierbij kan tegenkomen. Dr. Dirk-Jan Verdonk sprak over noodhulp aan dieren wanneer landen getroffen worden door natuurrampen als aardbevingen, overstromingen en orkanen. Een groot gedeelte van de wereldbevolking is afhankelijk van dieren voor hun levensvoorziening en voedselzekerheid en veel van hen leven in gebieden die tot de voor natuurrampen meest kwetsbare ter wereld behoren. Tijdens een natuurramp moet er dan ook hulp aan dieren geboden worden, waarbij het dan ook van belang is dat dieren onderdeel worden van de emergency plans. Na een heerlijk Aziatisch diner vertelde prof. dr. Thijs Kuiken over de bedreiging van de opkomende infectieziekten in en vanuit Azië. H5N1-influenza in Hong Kong, SARS in China, Nipah in Maleisië en Bangladesh zijn een aantal voorbeelden van belangrijke virale infecties die zijn opgedoken in Azië. In deze lezing werden de onderliggende factoren besproken die het mogelijk gemaakt hebben voor deze en andere virussen om de barrière tussen dier en mens te doorbreken. De laatste presentatie van de avond, gegeven door dr. Joop Loomans, ging in op diens ervaring als paardenarts in Azië. Na een afsluitend woord van de dagvoorzitter eindigde de avond met een gezellige borrel. Het was een zeer bijzondere dag!

2012
Different Worlds, One Vet!
In 2012 was het symposium onderdeel van de lustrumviering. Op woensdag 23 mei vond het symposium over de rol van de dierenarts voor mens, dier en milieu over de hele wereld plaats. Onder de leiding van dagvoorzitter prof. dr. Frans van Knapen werden er mooie, gestructureerde en interessante lezingen gehouden door de verschillende sprekers. Prof. dr. Roel Coutinho beet het spits af met zijn presentatie over opkomende zoönosen en de rol van ontwikkelingslanden hierbij. De tweede presentatie, gegeven door Agnes van Ardenne, ging over het gezond houden van de veestapel en daarmee het voedsel voor iedereen. Joep van Mierlo, werkzaam bij Dierenartsen Zonder Grenzen (VSF België), gaf een mooi overzicht hoe andere leefwijzen van volkeren invloed hebben op de omgeving en hoe de dierenarts hierop kan inspelen. Drs. Mathilde Uiterwijk bracht een interessant verhaal over de veterinaire aspecten van Australië. Na Australië namen we met Hans Schiere een kijkje in de veterinaire praktijk in Azië, waar de inwoners een geheel andere cultuur hebben dan wij als West-Europeanen, maar waar er toch een mooie samenleving en samenwerking kan ontstaan. Tenslotte zijn we dankzij drs. Katrien van ’t Hooft aan de andere kant van de wereld beland, met haar verhaal over de veterinaire praktijk in Latijns Amerika. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.

2011
SuperVET in Afrika!
All you need to know about working in the tropics. Op woensdag 16 februari vond het jaarlijkse symposium weer plaats. Onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Anton Pijpers werd er
gesproken over het leven en de werkzaamheden van een dierenarts in een ontwikkelingsland. Als opening vertelde Leen Stam, voormalig bestuurslid van de stichting, over de doelen, missies en activiteiten van stichting DIO. Vervolgens sprak prof. dr. Arie Kuyvenhoven over de huidige situatie van Afrika qua ontwikkeling en over de oorzaken en oplossingen van de ontwikkelingsstagnatie die er op dat moment heerste. Dit werd besproken in het kader van een vergelijking tussen (de ontwikkeling in) Afrika en Azië. Dr. ir. Henk Udo ging verder met een lezing over de veehouderijsystemen in Nederland en (de toepasbaarheid daarvan) in Afrika en belichtte daarbij de goede en minder goede ontwikkelingen en de rol van de (westerse) dierenarts hierbij. Na het diner werd het symposium voortgezet door dr. Redgi de Deken met een verhaal over de impact van de globalisatie op het vee en daarmee de diergeneeskunde in de tropen, waarbij opnieuw de rol van de dierenarts hierin ter sprake kwam. De avond werd afgesloten met de presentatie van drs. Hellen van der Maazen over wat je als dierenarts in Afrika allemaal tegenkomt en kunt verwachten.

2010
In 2010 werd geen symposium georganiseerd, maar drie infoavonden over de wijze waarop veehouderij en diergeneeskunde plaats vinden in verschillende delen van de wereld. Meer informatie over de inhoud van deze lezingen vindt u op de lezingen-pagina.

2009
Van evidence based medicine naar de praktijk; de vertaalslag naar het individuele dier.

2007
The world on your plate: ‘Livestock in a global perspective’.

2006
Urban Livestock.

2005
(Ab)use of veterinary medicines in developing countries.
Common Action Day | Vossenjacht tijdens de Nationale Kinderboerderijdag.

2004
Social Institutions and Livestock. A positive development in developing help?
Debatavond | Barefoot vets: the way to end poverty?

2003
Zoonoses in developing countries.

2002
Westerse koeien in Ontwikkelingssamenwerking?

2001
Ethnoveterinary medicine: Traditional alternatives for modern medicine, useful in developing cooperation?