Adviserend Comité

Het bestuur wordt met advies bijgestaan door een adviserend comité, welke een tweeledige functie vervult. Enerzijds heeft het adviserend comité grote toegevoegde waarde voor het bestuur door de gespecialiseerde kennis en ervaring in veterinaire ontwikkelingsprojecten. Anderzijds vervullen zij een bewakende rol in het naleven van beleidsplannen. Deze niet-bindende vorm van advies vindt plaats door middel van enkele vergaderingen per jaar waarbij het gehele bestuur en adviserend comité aanwezig zijn.

Het adviserend comité wordt gevormd door:
 Dhr. B.E.C. Schreuder | Voorzitter Dutch Committee for Afghanistan
 Dhr. A.J. de Smit | Eigenaar van Smivet B.V.
 Mw. M. M. G. Leeflang | Dierenarts en als onderzoeker werkzaam bij het AMC
 Mw. K. van ’t Hooft | Dierenarts en werkzaam als zelfstandig consultant
 Mw. M. Langelaar | Dierenarts en werkzaam bij de Gezondheidsraad
 Dhr. C. Bartels | Veterinair epidemioloog met ruime ervaring in het begeleiden van projecten gebaseerd  op diergezondheid
 Mw. F. de Groot | Beleidsmedewerker diergezondheid bij het Ministerie van Economische Zaken        Dhr. M. Weijers | Adviseur bij de Reputatiegroep                                                                                     Mw. J. Hakker | Technical manager bij Kepro                                                                                                Dhr. M. Joolen | Directeur van VSF België