Adviserend Comité

Het bestuur wordt met advies bijgestaan door een adviserend comité, welke een tweeledige functie vervult. Enerzijds heeft het adviserend comité grote toegevoegde waarde voor het bestuur door de gespecialiseerde kennis en ervaring in veterinaire ontwikkelingsprojecten. Anderzijds vervullen zij een bewakende rol in het naleven van beleidsplannen. Deze niet-bindende vorm van advies vindt plaats door middel van enkele vergaderingen per jaar waarbij het gehele bestuur en adviserend comité aanwezig zijn.

Het adviserend comité wordt gevormd door:
Dhr. B.E.C. Schreuder | Voorzitter Dutch Committee for Afghanistan
Mw. M. M. G. Leeflang | Dierenarts en als onderzoeker werkzaam bij het AMC
Mw. K. van ’t Hooft | Dierenarts en werkzaam als zelfstandig consultant
Dhr. C. Bartels | Veterinair epidemioloog met ruime ervaring in het begeleiden van projecten gebaseerd  op diergezondheid
Mw. F. de Groot | Beleidsmedewerker diergezondheid bij het Ministerie van Economische Zaken                        
Mw. J. Hakker | Technical manager bij Kepro
Dhr. M. Joolen | Directeur van VSF België
Mw. D. M. Pieters | Diergeneeskunde student en oud bestuurslid bij DIO