Commissies

Stichting DIO wordt ondersteund door de leden van verschillende commissies.

Activiteiten commissie
Onze activiteitencommissie organiseert lezingen, symposia en workshops waarbij ontwikkelingslanden en -samenwerking de hoofdrol spelen. Wij proberen hierbij veterinaire studenten te interesseren voor deze onderwerpen en na te denken over de uitdagingen die liggen in veterinair handelen met beperkte middelen. Maar het is niet allemaal droge stof! Zo hebben we ook een keer een djembé-workshop gegeven, omdat sfeer proeven natuurlijk ook gewoon leuk is. Ook dit jaar hebben we weer een erg enthousiaste commissie die allemaal goede ideeën heeft om de doelstellingen van stichting DIO onder de aandacht te brengen bij de diergeneeskundestudenten.
Commissieleden: Jolanda Nieuwland, Iris Zweers, Zelie Hofman, Caroline Hoogeveen, Lidewei de Boer, Femke Castellino, Suzanne Muis en Iris de Graaf.


Foto: Activiteitencommissie 2018, polo’s waren gesponsoord door Drukbedrijf.nl

Symposium commissie
Elk jaar organiseert Stichting DIO een symposium waarbij we een halve dag lang ons verdiepen in een onderwerp dat gerelateerd is aan onze doelstellingen. De commissie verzorgt het onderwerp, de sprekers, het eten en het verloop van deze dag.
Commissieleden: Iris Zweers, Carmijn Meulenbroek, Chaneequa Langermans, Chantal van den Berg, Eline Koster, Ghisanne Bikker, Lonneke Nijhuis, Paula Morskieft en Anne Bulder. 

Malawi commissie
Voor het huidige project ligt de focus op Malawi. In Malawi werkt stichting DIO samen met het lokale Matunkha Centrum. De boeren in Malawi hebben vaak moeite om op tijd ziektes bij hun vee te herkennen en hun productie te optimaliseren, terwijl de dieren voor hen toch echt van levensbelang zijn! Ze zijn niet alleen een bron van eten en geld, maar verlenen ook status en soms trekkracht. Om de kennis en kunde omtrent het houden en verzorgen van dieren te vergroten, heeft stichting DIO geholpen bij het bouwen van een modelboerderij waar boeren meer kunnen leren over dierhouderij en diergezondheid. De Malawi-commissie regelt alle communicatie rondom het project, houdt zich bezig met inhoudelijke onderwerpen als het schrijven van een curriculum en syllabus en regelt een deel van de financiering van het project. Hiernaast geven we trainingen aan boeren en leiden we de boeren op tot Community Animal Health workers in samenwerking met de SSLLP.
Commissieleden: Anna Schaafsma, Kim Martens, Kimberly Jongerman, Mathijs Knipscheer, Mathilde Schipper, Michael Wolthuis, Patrick Meijer, Rachel Paar en Sarah Farrand

Run4Rabiës commissie
De Run 4 Rabiës-commissie houdt zich bezig met het organiseren van de Run4Rabiës: een hardloop- en wandelevenement dat op de World Rabies Day (28 september) word georganiseerd. Rabiës (hondsdolheid) is wereldwijd een belangrijke ziekte, die – zeker in ontwikkelingslanden – voor mens en dier fataal is. Met het inschrijfgeld en sponsoring voor de run steunen we een project ergens ter wereld, dat aandacht besteed aan rabiës. Dat is vaak door het vaccineren van straathonden en het voorlichten en bewust maken van de lokale bevolking, maar soms horen daar ook castratie- en sterilisatieprojecten bij.
Commissieleden: Simone Meijs, Jolanda Nieuwland, Fianne Kuijpers, Marthe Bokhove, Roos Boereboom en Savanna Rullens

Vaccinatieactie commissie
Stichting DIO organiseert elk jaar in juni de vaccinatieactie. Dit is een actieweek waarbij dierenartspraktijken voor elke vaccinatie die zij in die week aan een dier geven €2,50 doneren aan een project. De commissie zorgt voor promotie van de actie door het benaderen van dierenartspraktijken en het verspreiden van promotiemateriaal met als doel om zoveel mogelijk praktijken te laten deelnemen en geld in te zamelen voor het project dat elk jaar gekozen wordt.

DIOloog commissie
De DIOloog is het kwartaalblad van stichting DIO. De publicatie wordt verspreid onder de (student-)donateurs en anderen die geïnteresseerd zijn in het werk van de stichting. Het blad staat vol met informatie over de activiteiten, projecten en andere bezigheden van stichting DIO. Verder gaan we in op actuele onderwerpen in de (veterinaire) ontwikkelingssamenwerking.
Deze commissie is overgenomen door de andere commissies en wordt door één hoofdpersoon gecoördineerd.

Capita Selecta commissie
Tijdens de studie Diergeneeskunde is het voor studenten mogelijk om deel te nemen aan allerlei activiteiten naast het reguliere studieprogramma. De studieverenigingen (Diergeneeskundige Studenten Kring, Veterinaire Vee Fokkers Club. “De Uithof”, Veterinaire Hippische Vereniging, Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel”, Archaeopteryx, Hygieia en Stichting “Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking”) organiseren zeer uiteenlopende activiteiten. Studenten kunnen zich op deze manier verdiepen in onderwerpen die hun interesse hebben binnen de diergeneeskundige wereld.
De Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde (CSCD) bestaat uit twaalf enthousiaste studenten die samen de besturen van de bovenstaande verenigingen vertegenwoordigen. De CSCD heeft als doel studenten te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten die worden georganiseerd. Door middel van een puntensysteem kun je bij de CSCD sparen voor een certificaat, waarmee je later bij je sollicitatie kan laten zien dat je naast je studie extra interessante activiteiten hebt bijgewoond. Kijk voor alle actuele informatie over de CSCD op de website of de Facebook-pagina van de CSCD! Vragen of opmerkingen zijn welkom via de e-mail: Cscde903@uu.nl.
Commissieleden vanuit DIO: Simone Meijs en Iris Zweers

Interesse?
Stichting DIO is altijd op zoek naar enthousiaste commissieleden en vrijwilligers! Meld je nu aan bij de gezellige DIO!! Voor meer informatie over een bepaalde commissie kun je e-mailen naar: dio@dio.nl.