Commissies

Stichting DIO wordt ondersteund door de leden van verschillende commissies.

Activiteiten commissie
Onze activiteitencommissie organiseert lezingen en workshops waarbij ontwikkelingslanden en -samenwerking de hoofdrol spelen. Wij proberen hierbij veterinaire studenten te interesseren voor deze onderwerpen en na te denken over de uitdagingen die liggen in veterinair handelen met beperkte middelen. Maar het is niet allemaal droge stof! Zo hebben we ook een keer een djembé-workshop gegeven, omdat sfeer proeven natuurlijk ook gewoon leuk is. Ook dit jaar hebben we weer een erg enthousiaste commissie die allemaal goede ideeën heeft om de doelstellingen van stichting DIO onder de aandacht te brengen bij de diergeneeskundestudenten.
Commissieleden: Dian Pieters, Iris Zweers, Kim Martens, Jolanda Nieuwland en Lidewei de Boer.

Capita Selecta commissie
Tijdens de studie Diergeneeskunde is het voor studenten mogelijk om deel te nemen aan allerlei activiteiten naast het reguliere studieprogramma. De studieverenigingen (Diergeneeskundige Studenten Kring, Veterinaire Vee Fokkers Club. “De Uithof”, Veterinaire Hippische Vereniging, Veterinaire Studenten Rijvereniging “De Solleysel”, Archaeopteryx, Hygieia en Stichting “Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking”) organiseren zeer uiteenlopende activiteiten. Studenten kunnen zich op deze manier verdiepen in onderwerpen die hun interesse hebben binnen de diergeneeskundige wereld.
De Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde (CSCD) bestaat uit twaalf enthousiaste studenten die samen de besturen van de bovenstaande verenigingen vertegenwoordigen. De CSCD heeft als doel studenten te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten die worden georganiseerd. Door middel van een puntensysteem kun je bij de CSCD sparen voor een certificaat, waarmee je later bij je sollicitatie kan laten zien dat je naast je studie extra interessante activiteiten hebt bijgewoond. Kijk voor alle actuele informatie over de CSCD op de website of de Facebook-pagina van de CSCD! Vragen of opmerkingen zijn welkom via de e-mail: Cscde903@uu.nl.
Commissieleden: namens Stichting DIO zit Iris Zweers in deze commissie.

DIOloog commissie
De DIOloog is het kwartaalblad van stichting DIO. De publicatie wordt verspreid onder de (student-)donateurs en anderen die geïnteresseerd zijn in het werk van de stichting. Het blad staat vol met informatie over de activiteiten, projecten en andere bezigheden van stichting DIO. Verder gaan we in op actuele onderwerpen in de (veterinaire) ontwikkelingssamenwerking.
Commissieleden: Sylvia Luxemburg, Marieke Beijaard, Iris Maliepaard en Sylvia Strik.

Lustrum commissie
Hoera! DIO is in 2017 al 30 jaar bezig om de diergezondheid in ontwikkelingslanden te verbeteren! Dat gaan we vieren in de week van 16 t/m 19 mei 2017 met ons 6e lustrum. In deze week zullen onder andere de Run4Rabies, het symposium en een heuse DIO Vet Inn plaatsvinden, maar er is ook nog genoeg ruimte voor eigen invulling. Meer informatie over de lustrumweek vind je onder het kopje “Evenementen”.
Commissieleden: Sylvia Luxemburg, Kim Martens, Rachel Paar, Marjolein Fölker, Lisa van der Graaff, Kimberly Jongerman, Yanthe Nobel, Daphne van Os, Mathilde Schipper, Dagmar de Vries, Doke Willemse, Iris Zweers

Malawi commissie
Voor het huidige project ligt de focus op Malawi. In Malawi werkt stichting DIO samen met het lokale Matunkha Centrum. De boeren in Malawi hebben vaak moeite om op tijd ziektes bij hun vee te herkennen en hun productie te optimaliseren, terwijl de dieren voor hen toch echt van levensbelang zijn! Ze zijn niet alleen een bron van eten en geld, maar verlenen ook status en soms trekkracht. Om de kennis en kunde omtrent het houden en verzorgen van dieren te vergroten, heeft stichting DIO geholpen bij het bouwen van een modelboerderij waar boeren meer kunnen leren over dierhouderij en diergezondheid. De Malawi-commissie regelt alle communicatie rondom het project, houdt zich bezig met inhoudelijke onderwerpen als het schrijven van een curriculum en syllabus en regelt een deel van de financiering van het project. Hiernaast geven we trainingen aan boeren en leiden we de boeren op tot Community Animal Health workers in samenwerking met de SSLLP.
Heike Peels, Sarah Farrand, Kim Martens, Judith Gooijer, Kimberly Jongerman, Matthijs Knipscheer, Patrick Meijer, Mieke Overvliet, Mathilde Schipper en Michael Woltheus

PR commissie
De PR commissie houdt zich bezig met het promoten van DIO door middel van flyers, de website en social media (facebook en twitter) om DIO binnen en buiten de faculteit op de kaart te krijgen. De commissie regelt sponsoring voor de activiteiten uit verschillende commissies. Al met al een zeer belangrijke commissie die altijd versterking kan gebruiken!
Momenteel is de PR commissie niet actief en neemt het bestuur deze taken op zich.

Run4Rabiës commissie
De Run 4 Rabiës-commissie houdt zich bezig met het organiseren van de Run4Rabiës: een hardloop- en wandelevenement dat in eerste instantie op World Rabies Day werd georganiseerd. In verband met het weer organiseren wij het dit jaar in mei. Rabiës (hondsdolheid) is wereldwijd een belangrijke ziekte, die – zeker in ontwikkelingslanden – voor mens en dier fataal is. Met het inschrijfgeld en sponsoring voor de run steunen we een project ergens ter wereld, dat aandacht besteed aan rabiës. Dat is vaak door het vaccineren van straathonden en het voorlichten en bewust maken van de lokale bevolking, maar soms horen daar ook castratie- en sterilisatieprojecten bij. Dit jaar werd de run plaatsvinden op woensdag 17 mei en is het opgehaalde geld gedoneerd aan All Creatures Animal Welfare League in Malawi.
Commissieleden: Rachel Paar, Sylvia Luxemburg, Marjolein Fölker, Lisa van der Graaff, Doke Willemse

Symposium commissie
Om het jaar organiseert stichting DIO in het voorjaar een symposium. Op deze dag staat één bepaald thema centraal tijdens de verschillende lezingen die gegeven worden. In de toekomst zullen er, naast de lezingen, mogelijk ook workshops of andere activiteiten tijdens het symposium georganiseerd worden. Begin maart heeft DIO een mini-symposium georganiseerd. Op 15 mei 2017 zal het grote symposium “Boeren in het buitenland o.d.z. (over)leven met vee” plaatsvinden. Meer informatie over dit symposium vind je onder het kopje “Evenementen”.
Commissieleden: Kim Martens, Kimberly Jongerman, Yanthe Nobel, Mathilde Schipper, Dagmar de Vries, Marianne de Vries en Iris Zweers

Vaccinatieactie commissie
Stichting DIO organiseert elk jaar de vaccinatieactie. Dit is een actieweek waarbij dierenartspraktijken voor elke vaccinatie die zij in die week aan een dier geven €2,50 doneren aan een project. De commissie zorgt voor promotie van de actie door het benaderen van dierenartspraktijken en het verspreiden van promotiemateriaal met als doel om zoveel mogelijk praktijken te laten deelnemen en geld in te zamelen voor het project dat elk jaar gekozen wordt. In 2017 zal de vaccinatieactie plaatsvinden van 12 t/m 16 juni en zal de opbrengst naar DIO’s eigen project in Malawi gaan.
Meld je nu aan om deze bijzondere actie voort te zetten in 2018!

Vetsafari commissie
Stichting DIO was bezig om voor het eerst een nascholingscursus in Afrika (Tanzania) voor Nederlandse dierenartsen te organiseren. Helaas kon deze nascholing eind 2014 niet doorgaan. Het streven is om deze nascholing binnen 5 jaar weer op te pakken.
Commissieleden: Momenteel niet actief

Interesse?
Stichting DIO is altijd op zoek naar enthousiaste commissieleden en vrijwilligers! Meld je nu aan bij de gezellige DIO!! Voor meer informatie over een bepaalde commissie kun je e-mailen naar: rachel@dio.nl.