Handige websites

Ontwikkelingssamenwerking

Agromisa
Agromisa is een organisatie verbonden aan het Wageningen University and Research Centre met als doel het verstrekken van kennis en informatie op het gebied van kleinschalige en duurzame landbouw, o.a. met een vraag- en antwoordservice. Op de website vind je verschillende publicaties over en voor kleinschalige landbouwbedrijven.

WOT
De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken is een non-profit organisatie van vrijwilligers aan de Universiteit Twente te Enschede. Ze wil een bijdrage leveren aan de positieverbetering van sociaal en economisch zwakkere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. De WOT doet dit door middel van technologie-overdracht in de vorm van het verlenen van adviezen (o.a. met een vraag- en antwoordservice) op het gebied van duurzame energie zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht, aan mensen en groepen in ontwikkelingslanden.

Cordaid
Cordaid vertegenwoordigt alle aspecten van ontwikkelingssamenwerking, van noodhulp en gezondheidszorg tot duurzame armoedebestrijding in ruim veertig landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Midden- Oosten en Midden- en Oost-Europa, en in Nederland.

COS
Het Centrum voor OntwikkelingsSamenwerking is een regionaal organisatie- en adviesbureau voor mondiale vraagstukken. Het COS is gespecialiseerd in adviezen en projecten over internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en de multiculturele samenleving.

Oxfam Novib
Oxfam Novib is wereldwijd actief. Samen met ruim 850 lokale organisaties helpen ze mensen in ontwikkelingslanden een zelfstandig bestaan op te bouwen.

NCDO
Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. De NCDO heeft als missie om het draagvlak voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling te handhaven en te versterken in de Nederlandse samenleving, en om betrokkenheid van burgers en organisaties daarbij te bevorderen.

VSO
Stichting VSO Nederland (Voluntary Service Overseas) zendt op verzoek van partners in ontwikkelingslanden beroepskrachten uit om kennis en ervaring te delen. Het doel is om de capaciteiten van lokale organisaties te vergroten en daarmee een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding.

AIID
Het Amsterdam Institute for International Development (AIID) is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Het AIID is opgericht in 2000 door de twee universiteiten om hun beste specialisten op internationale ontwikkelingen samen te brengen en om politieke debatten te bevorderen.

DCA-VET
De projecten van Dutch Committee for Afghanistan – Veterinary Programmes (DCA-VET) zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid van de Afghaanse veestapel. De organisatie wil zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de voedselvoorziening en het verminderen van de armoede onder het Afghaanse volk.

Internationale Samenwerking
Internationale Samenwerking is het maandblad over ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiermee ze de burger informeren over het Nederlandse beleid en de situatie in de wereld.

Agriterra
Agriterra is een agri-agency, die zich inzet om economische activiteiten van landen in ontwikkeling te bevorderen. Centraal staat hierbij de hulp aan organisaties die de belangen van plattelandsbewoners behartigen.

Chakana
Chakana is een Bolivaanse ontwikkelingsorganisatie en voert sociaal-economische en agro-ecologische projecten uit in de afgelegen delen van het departement La Paz in het hooggebergte van de Boliviaanse Andes.

VSF International
VSF International is een internationaal netwerk van non-profit organisaties de al ruim 30 jaar werk aan projecten over de hele wereld op het gebied van vee, gezondheid, welzijn, dierlijke en agrarische productie om kleine boeren te ondersteunen. VSF-Int bevordert een holistische benadering waarin de gezondheid van mens, dier en milieu wordt geïntegreerd. Daarnaast worden humanitaire, ontwikkelings-, wetenschappelijke, educatieve en belangenbehartigende doelstellingen nagestreefd.

Diergeneeskunde

Faculteit Diergeneeskunde Utrecht
Stichting DIO is op het terrein van de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht gevestigd. De faculteit behoort tot de top van de diergeneeskundige faculteiten in de wereld op het gebied van onderwijs en onderzoek.

KNMvD
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De KNMvD is de beroepsvereniging van dierenartsen. Zij maakt zich sterk voor de bevordering van de diergeneeskunde en de belangenbehartiging van haar leden.

GD Deventer
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is de organisatie voor de Nederlandse veehouderij op het terrein van gezondheids- en kwaliteitszorg. Op deze website vindt u informatie over de GD-organisatie, diensten van de GD en dierziektenbestrijdingsprogramma’s.

Animal Sciences Group van Wageningen UR
Wageningen UR Livestock Research ontwikkelt kennis voor een duurzame en renderende veehouderij, vertaalt deze naar praktijkgerichte oplossingen en innovaties, en zorgt voor doorstroming van deze kennis. De wetenschappelijke kennis op het gebied van veehouderijsystemen en van voeding, genetica, welzijn en milieu-impact van landbouwhuisdieren integreren ze tot veehouderijconcepten voor de 21e eeuw.

Overig

AITVM
Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine.

KIT
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum voor internationale en interculturele samenwerking.

FAO
Food and Agricultural Organisation of the United Nations.

Wetenschapswinkel Wageningen-UR
De Wetenschapswinkel van Wageningen-UR bemiddelt bij onderzoeksvragen op het gebied van duurzame landbouw, plattelandsontwikkeling, natuur & milieu en consument & voeding.

Dierenstages.nl
Al lange tijd werkt stichting DIO samen met Dierenstages.nl. Sinds september 2013 is deze samenwerking uitgebreid. Via de website van dierenstages.nl kun je je aanmelden voor een (castratie)stage of veterinair vrijwilligerswerk in het buitenland.