Lustrum 2012

In mei 2012 bestond stichting DIO 25 jaar en vierde haar 5e lustrum, onder het thema “The Bigger Picture: Where Worlds Meet”. Tijdens deze lustrumweek organiseerde stichting DIO vele festiviteiten, natuurlijk niet zonder haar doelen te vergeten!

25 Jaar Stichting DIO!
Gezonde dieren, gezonde mensen. 25 jaar geleden begon een groep studenten Diergeneeskunde onder dit motto de erkende stichting Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking, ofwel stichting DIO. Deze studenten hadden één groot doel voor ogen: het verbeteren van de diergezondheidszorg in ontwikkelingslanden! Mensen in ontwikkelingslanden zijn vrijwel geheel afhankelijk van hun kuddes om te overleven. Om dit te bewerkstelligen organiseert stichting DIO projecten, waarbij de lokale bevolking wordt getraind en opgeleid om hun dieren te verzorgen en wordt voorzien van de benodigde middelen om hun dieren gezond te houden. Zo zijn in Tanzania mensen opgeleid om de dieren te ontwormen, castreren en in te enten tegen de veeziekte East Coast Fever. Door het leven van deze dieren te redden, hebben de Maasai meer voedsel en inkomen en kunnen zij ook overleven. Daarnaast heeft stichting DIO een Veterinary Information Service (V.I.S.), een vraagbaak waar mensen van over de hele wereld diergeneeskundige vragen kunnen stellen. Doordat stichting DIO haar kantoor aan de faculteit Diergeneeskunde heeft, is alle expertise snel beschikbaar en kunnen we de veehouders in ontwikkelingslanden direct helpen, zodat zij hun dieren optimaal kunnen verzorgen.

Opening van de lustrumweek
De lustrumweek werd feestelijk geopend op dinsdag 22 mei met een openingsborrel in het Androclusgebouw van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Tegelijkertijd met deze borrel werd een interessante en mooie expositie geopend, waar het werk van onder andere kunstenaars Dorian de Rijk en Sandor Klijn tentoongesteld werd. Deze expositie was gedurende de hele week te bewonderen.

Lustrumsymposium “Different Worlds, One Vet!”
Midden in de lustrumweek, op woensdag 23 mei, vond het symposium plaats op de faculteit Diergeneeskunde. Onder de titel “Different Worlds, One Vet” werd in een programma van 15.30 tot 21.30 uur uitgebreid besproken wat de relatie is tussen mens en dier in de continenten Afrika, Azië, Australië en Zuid-Amerika, in het kader van voedselveiligheid, –zekerheid en bij opkomende zoönosen. Ook het belang van het ontwikkelingswerk en de rol van de dierenarts hierin passeerden de revue. Want of het nu gaat om het beschermen en bewaken van diersoorten en het ecosysteem in Australië of om de invloed van ontwikkelingssamenwerking op het nomadenbestaan in Afrika – overal ter wereld zijn gezonde dieren gewenst en benodigd en staat de dierenarts op de grens tussen mens en dier als het gaat om ontwikkelingssamenwerking.
Prof. dr. Frans van Knapen was tijdens dit symposium de dagvoorzitter. De sprekers waren prof. dr. Roel Coutinho, die sprak over de rol van ontwikkelingslanden bij opkomende zoönosen; mevr. Agnes van Ardenne, over gezonde dieren in relatie tot voedselzekerheid en voedselveiligheid in ontwikkelingssamenwerking en dhr. Joep van Mierlo over de invloed van het nomadenbestaan op mens, dier en milieu in Afrika. Ook hebben Mathilde Uiterwijk, Katrien van ’t Hooft en Hans Schiere een interessante lezing gegeven. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel.

VET-Inn
In de lustrumweek is op donderdag 24 mei een VET-inn gehouden ten bate van DIO. Een VET-inn is een feest van de Diergeneeskunde Studentenkring (DSK). Bij deze VET-inn, die geheel in Afrikaanse stijl werd gehouden, verkocht stichting DIO tosti’s en drankjes, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het project in Malawi. Het feest was een zeer goed bezocht en na afloop waren er veel enthousiaste reacties. Deze feestelijke aangelegenheid heeft het mooie bedrag van € 415,- opgeleverd voor het project van stichting DIO in Malawi!

Run4Rabiës
Op de prachtige zaterdagochtend 26 mei ging de allereerste Run for Rabiës (R4R) van start. Met deze hardloopwedstrijd door het mooie Amelisweerd (Utrecht) werd geld ingezameld voor een castratie- en vaccinatieproject op de Filippijnen. Onder de 12 deelnemers waren verschillende studenten, vrienden en familie van de vrijwilligers van de stichting. Om 10:50uur werd het startsein door de R4R-commissie gegeven, waarna de wedstrijd van start kon gaan. Na ruim een half uur kwam de eerste loper onder luid gejuich van de supporters al over de eindstreep. De opbrengst van hardloopwedstrijd werd een mooie € 860,50! Hiermee kan een groot aantal dieren – en daardoor ook mensen – op de Filippijnen beschermd worden tegen rabiës (hondsdolheid).

Vaccinatieactie 2012
In dezelfde week als de lustrumviering werd de vaccinatieactie georganiseerd, die dit keer voor het eerst niet één dag, maar gedurende de hele week gehouden werd. De deelnemende praktijken konden er wel voor kiezen om één dag, meerdere dagen, of de volledige week mee te doen. De praktijken hebben per gezette vaccinatie € 2,50 gedoneerd voor het project van stichting DIO in Malawi. Daarnaast zijn er nog extra donaties gedaan door de praktijken zelf en door de klanten. In totaal is er met de vaccinatieactie € 3322,- opgehaald, een zeer succesvolle actie!!

Reünie
Ter afsluiting van de lustrumweek werd een reünie voor alle (oud-)betrokkenen bij stichting DIO georganiseerd. Het doel van de reünie was om met de DIO-besturen van de afgelopen 25 jaar bijeen te komen, ervaringen uit te wisselen en om stil te staan bij de feestelijkheid van het 25-jarig bestaan. Tevens waren de huidige vrijwilligers en het Adviserend Comité (AC) uitgenodigd voor deze reünie. De reünie werd gehouden in de kantine van het Jeanette Donkervoetgebouw van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Het thema van de reünie was Zuid-Amerika. Monne van den Bergh, een gewaardeerd AC-lid en oud-decaan van de faculteit Diergeneeskunde, gaf in een speech zijn ervaringen van de vele jaren waarin hij bij stichting DIO actief is. Het was een zeer leerzame en gezellige avond, een waardige afsluiting van ons 5e lustrum!

VSF-Europa
Het internationale netwerk Vétérinaires Sans Frontières Europa heeft een position paper gepubliceerd, waarin zij haar mening en visie geeft over het vraagstuk van de Food Sovereignty en Small Scale Livestock Farming in ontwikkelingslanden. Stichting DIO steunt deze visie en zet zich ook vanuit Nederland in voor het beschermen van de Small Scale Farmers. Voor meer informatie, kijk op de website van VSF-E.

Verjaardagskalender van Stichting DIO
Ter ere van het lustrum is een speciale verjaardagskalender met bijzondere foto’s ontworpen. U kunt deze verjaardagskalender bestellen. Kijk voor meer informatie op de pagina verkoop.