Malawilezing

Als Stichting zijn wij altijd bezig om meer bewustzijn te creëren, zowel bij onze donateurs als bij studenten van de faculteit Diergeneeskunde, die een groot deel van de drijvende kracht achter DIO uitmaken. Om de studenten op de hoogte te houden van onze bezigheden in Malawi heeft Rachel Paar uit ons bestuur op 27 februari een lezing gegeven over het Malawiproject. Na een korte geschiedenisles over het ontstaan en het verloop van het project werden de aanwezigen meegenomen tijdens de voorbereidingen en de uitvoering van de meest recente opfriscursus van afgelopen november. Persoonlijke ervaringen en leuke anekdotes zijn aan bod gekomen, maar er werd ook zeker gesproken over de uitdagingen die het organiseren van een dergelijke training met zich meebrengt.

We hopen dat we het Malawiproject met deze lezing een beetje levend hebben kunnen maken voor de studenten, gezien de opkomst en het aantal nieuwe donateurs die uit deze avond voort zijn gekomen zijn we hier goed mee op weg. Wij willen dan ook alle nieuwe donateurs van harte welkom heten bij DIO en hopen jullie snel te zien bij onze andere activiteiten!