Netwerken

Stichting DIO is lid van meerdere (overkoepelende) organisaties waarin met andere ontwikkelingshulporganisaties wordt samengewerkt.

VSF International
Stichting DIO is aangesloten bij diverse netwerken, waaronder de Internationale organisatie Vétérinaires Sans Frontières International (VSF-Int). VSF-Int is een internationaal netwerk van non-profit organisaties de al ruim 30 jaar werk aan projecten over de hele wereld op het gebied van vee, gezondheid, welzijn, dierlijke en agrarische productie om kleine boeren te ondersteunen. VSF-Int bevordert een holistische benadering waarin de gezondheid van mens, dier en milieu wordt geïntegreerd. Daarnaast worden humanitaire, ontwikkelings-, wetenschappelijke, educatieve en belangenbehartigende doelstellingen nagestreefd.

VSF-Int heeft elf leden. De verschillende organisaties in Oostenrijk, België, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en Zwitserland hebben allemaal dezelfde visie.
– Het bewerkstelligen van betere leefomstandigheden voor kwetsbare bevolkingsgroepen;
– Om de principes van gezonde en duurzame voedsel productie te verzekeren en het ‘One Health’ principe te promoten (dier-mens-milieu gezondheid);
– Om voedselveiligheid door veterinaire zorg to promoten; en
– Om agro-ecologisch productie modellen te ondersteunen en zo een gezonde en duurzame relatie op te bouwen tussen mens, dier en milieu.
De leden van VSF-Int voeren in totaal meer dan 200 projecten in 28 landen in Afrika, Amerika en Azië uit.

Binnen dit netwerk is Stichting DIO de enige die zich heeft toegelegd op het beantwoorden van vragen vanuit de gehele wereld (Veterinary Information Service).

Voor meer informatie verwijzen we u naar hun website: VSF-Int.

Dierenstages.nl
Al lange tijd werkt stichting DIO samen met Dierenstages.nl. Sinds september 2013 is deze samenwerking uitgebreid. Via de website van dierenstages.nl kun je je aanmelden voor een (castratie)stage of veterinair vrijwilligerswerk in het buitenland. De praktijken en asiels in het buitenland zijn vaak erg blij met het ontvangen van medische spullen, zoals steriele handschoenen, hecht- en verbandmateriaal. Wanneer je je hebt aangemeld om een (castratie)stage of vrijwilligerswerk te gaan doen, kun je deze (medische) spullen ophalen bij stichting DIO.

NOVICE

Het ‘Network Of Veterinarians In Continuing Education’ is een netwerk waarop dierenartsen, diergeneeskunde studenten, docenten en veterinaire ICTers kennis, informatie en vragen kunnen delen. Hun doel is om het ‘lifelong learning’ van dierenartsen te stimuleren en een leeromgeving te creëren waarvan iedereen gebruik kan maken. Stichting DIO heeft hierop een forum opgericht, waar wij vragen en informatie faciliteren m.b.t. ontwikkelingswerk en tropische diergeneeskunde.

Meer over NOVICE vindt u op hun website: NOVICE.