Nowepifac – Kameroen

 

Het project

De North West Pig Farmers Cooperation (NoWePiFaC) zijn een coöperatie van 150 enthousiaste varkensboeren in en rondom Bamenda, onder leiding van een inspirerende voorzitter. Het motto van de coöperatie is: Fighting the Feed, Marketing en Disease crisis of pig farming: gezamenlijk kunnen de boeren goedkoper voer inkopen, hebben ze een sterkere positie op de markt en bestrijden ze dierziekten. 

De voorzitter van NoWePiFaC benaderde ons enkele jaren geleden met een vraag over vaccinatie van vlekziekte van de varkens via de Veterinary Information Service. Uiteindelijk heeft hij ook een projectvoorstel ingediend om de veehouderij in het gebied verder te helpen ontwikkelen, zowel voor mensen binnen de coöperatie als daarbuiten. Het project is opgestart in 2006 en zal werd afgerond in 2008.

Het project heeft drie pijlers: materiële ondersteuning van de coöperatie; trainingen op het gebied van veehouderij; en de bouw van een demonstratie-boerderij (voor het praktische deel van de trainingen). DIO financierde de bouw van de demonstratieboerderij, een microscoop, de trainingen en een gedeelte van de kantoorinrichting (een computer en een printer).

De laatste peiler bleek uiteindelijk niet wenselijk, omdat al bestaande bedrijven gebruikt kunnen worden om trainingen te verzorgen. Met de organisatie is afgesproken dat het geld voor de demonstratieboerderij, wat door DIO is toegezegd, zal worden ingezet voor ondersteuning van de trainingen op een andere manier, die beter passend is bij het project.

Er zijn uiteindelijk in 2007 3 trainingen gegeven van één week. Iedere keer werden vier tot vijf groepen bestaande uit 15 tot 30 mensen getraind. Thema’s op het gebied van veehouderij, zoals huisvesting, voeding, hygiëne, dierwelzijn kwamen aan de orde. Tevens bevatte elke training een veldbezoek. 

Evaluatie

Twee maal was hier iemand van de PUM Nederlandse senior-experts bij betrokken: één persoon met veel kennis op het gebied van varkenshouderij en een ander met veel kennis op het gebied van pluimvee- en konijnenhouderij, omdat ook deze vormen van veeteelt veel voorkomen in het gebied en daar dus ook behoefte aan bleek te zijn. Beide experts zijn zeer te spreken over het project en blijven ook nog enige tijd betrokken als inhoudelijk adviseur.

Op basis van adviezen van één van deze mensen is besloten de trainingen op een aantal terreinen aan te passen. Dit zorgde er ook voor dat de kosten voor de trainingen iets duurder zijn uitgevallen. De deelnemers participeren zeer serieus in de trainingen en de opgedane ervaring tijdens de training wordt ook benut, weet één van de medewerkers van PUM senior experts te melden in zijn evaluatie:

“De laatste training die ik gaf in Kameroen in 2006 ging onder andere over voeding. Een aantal boeren waren ook daadwerkelijk begonnen met beter voer te mengen, wat ook werkelijk zorgde voor een verbeterde groei onder de varkens en het beter kunnen verkopen van de dieren op de markt. Andere zaken waren lastiger te veranderen en worden minder goed opgepikt door de boeren, zoals het bijhouden van technische resultaten en ontworm- en vaccinatieschema’s, in een land waar mensen toch meer bij de dag leven, vergt dit een langere periode om te veranderen.”

 Voer mengen

Na iedere cursus werd ook onder de deelnemers een evaluatie afgenomen, deze evaluaties van de deelnemers zijn telkens zeer positief. In 2008 werden de laatste drie trainingen plaats vinden.