Lengasiti – Tanzania

 

Het project

Na een hulpvraag vanuit de lokale Maasai-stam is eind 2009 door stichting DIO, samen met de lokale organisatie VETAID Tanzania, een project in Lengasiti, Tanzania opgezet. Het project omvat twee onderdelen: het verwezenlijken van basale veterinaire zorg in de afgelegen gebieden waar deze zorg niet aanwezig is, en het organiseren en – grotendeels – subsidiëren van een vaccinatiecampagne tegen East Coast Fever (ECF).

In deze regio zijn tien Maasai-herders getraind tot zogenaamde Community Animal Health Workers (CAHWs) en voorzien van een koffer met enkele diergeneeskundige instrumenten en diergeneesmiddelen. Tijdens deze training leren ze over het herkennen en behandelen van de meest voorkomende dierziekten en hoe ze deze opgedane kennis over diergezondheid op een efficiënte manier aan de gemeenschap kunnen overdragen.

De vaccinatiecampagne was gericht op het bestrijden van East Coast Fever, een door teken overgedragen ziekte die verantwoordelijk kan zijn voor sterfte van 40-50% van de kalveren. Door de kalveren door middel van een vaccinatie tegen deze ziekte te beschermen, wordt het risico op het overlijden van het kalf aanzienlijk verkleind. Op deze manier blijft de kudde voldoende groot, wat van levensbelang is voor de Maasai-gemeenschap.

Evaluatie

Uit de evaluatie van studenten die ongeveer één jaar later plaatsvond, bleek dat de CAHWs zeer goed werk hebben afgeleverd. Ze vonden het echter wel moeilijk om de gemaakte kosten voor een behandeling in rekening te brengen. In een vervolgcursus werd hieraan extra aandacht besteed, zodat de CAHWs voldoende inkomsten uit de behandelingen krijgen en rendabel kunnen werken. De Maasai-gemeenschap bleek ook zeer tevreden over het resultaat van de vaccinatiecampagne tegen ECF. Slechts enkele van de gevaccineerde kalveren zouden zijn gestorven, mogelijk te wijten aan een andere ziekte dan ECF. De leden van de gemeenschap gaven aan dat de kalveren fitter zijn en beter weerstand kunnen bieden tegen andere ziekten en nadelige omstandigheden, zoals droogte.

Tijdens het project heeft CORDAID helaas moeten besluiten om de financiering voor dit project stop te zetten door het wijzigingen in het overheidsbeleid t.a.v. ontwikkelingssamenwerking in o.a. Tanzania. Stichting DIO heeft toen besloten om het project zelfstandig door te zetten. Er zijn diverse acties georganiseerd, waaronder de vaccinatiedag, om geld in te zamelen, zodat het project voortgezet kon worden.

Video’s over het project

Uitleg East Coast Fever vaccinatiecampagne

De lokale Masaai-stam in Tanzania

Voortgangsrapportage van de trainingen