Shred – India

 

Het project

SHRED is de Society for Rural Health, Education and Development. Het project “economic development tot the dalit women through Dairy Program”, dat in 2006 van start is gegaan, werd gefinancierd door DIO. Vijfendertig vrouwen ontvingen een koe van de organisatie en kregen een training over hoe je met het dier moest om gaan. Na een half jaar werd er een follow-up training gegeven.

Doordat er in 2007 problemen waren met het overmaken van financiering naar het project had de uitvoering enige vertraging opgelopen. In april is het eerste evaluatierapport ontvangen met foto’s van de eerste negen vrouwen met hun koe. De organisatie gaf aan dat de eerste training goed verlopen was. De vrouwen kregen de eerste maand een vijfdaagse training over technische aspecten van het omgaan met melkkoeien en de tweede maand twee dagen training over ondernemerschap.