Mathunka blog juni 2016

Follow-up training Malawi maart 2016

In maart 2016 zijn studenten (en oud-bestuursleden DIO) Janke Maat en Mieke Overvliet in Malawi geweest voor de eerste follow-up training van de Community Animal Health Workers.

Na de laatste CAHW training van januari 2016 hebben de deelnemers 1,5 maand zelf kunnen praktiseren en was het daarna tijd voor een evaluatie en een moment om hiaten in de kennis bij te werken. De CAHW’s bleken al veel werk te hebben verricht: castreren van geiten, kalfjes en zo af en toe een hond, verschillende zieke dieren behandelen met aandoeningen zoals rotkreupel, hoesten, diarree, wonden of verlammingen en daarnaast een stukje bedrijfsbegeleiding zoals adviezen over hygiëne in de stal en water en voergift. Alle reden om dus al ontzettend trots op deze veterinairen te zijn!

Tijdens de follow-up zijn de casussen besproken waar de deelnemers tegenaan zijn gelopen en enkele handelingen en theorie weer opgefrist. Daarnaast is er samen gebrainstormt over een nieuwe training voor de lokale boeren. De training voor boeren die binnenkort gegeven zal worden, zal gaan over onder andere het belang van tekenbestrijding, hooi opslaan voor het droge seizoen, herkenning van een ziek dier en de mogelijkheden waarin een CAHW uit hun regio bij de diergezondheid kan ondersteunen. Want naast een goede kans om meer kennis over te dragen is zo’n boeren training ook uitermate geschikt voor de CAHW’s om contact te leggen met mogelijke klanten! Op deze manier kunnen de deelnemers op den duur ook financieel rondkomen van hun kennis en kunde. De komende jaren zal DIO iedere 6 maanden een follow-up training houden om onze CAHW’s bij te staan in de uitoefening van dit mooie beroep! Op naar een veterinair verbeterd Malawi!