Matunkha – Malawi Blog november 2017

In de periode november-december zijn DIO-bestuursleden Sarah, Heike en Rachel afgereisd naar ons project in Rumphi, Malawi. Het doel: het optimaliseren van de organisatorische structuur van het project, en daarnaast het opfrissen van de veterinaire kennis van de Community Animal Health Workers.

Bezoeken Heifer en SSLLP

DIO is uiteraard niet de enige organisatie die werkzaam is in Malawi. Verschillende NGO’s hebben hier projecten lopen die betrekking hebben op landbouw en veeteelt, de belangrijkste bronnen van inkomst in het land. Twee organisaties, Heifer en SSLLP, werken net als DIO met Community Animal Health Workers, en ons bezoek in Malawi was een uitgelezen kans om met deze mensen samen te zitten om onze werkwijzen te vergelijken en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Vanwege de grote afstanden tussen de gebieden waar DIO, Heifer en SSLLP werkzaam zijn, zal er in de komende periode hoogstwaarschijnlijk geen samenwerking plaatsvinden in de vorm van een gezamenlijk project. Echter is er een lijn van communicatie geopend die voorheen nog niet bestond, waarbinnen het mogelijk is om feedback uit te wisselen en waar nodig hulp te vragen in de vorm van advies of extra mankracht.

Hiernaast hebben we met hulp van deze lokale organisaties een duidelijk overzicht kunnen vormen van de verschillende districten en bijbehorende overheidsdepartementen in ons gebied. De Community Animal Health Workers van Heifer en SSLLP werken veel samen met veterinaire functionarissen van de Malawische overheid, waardoor ze een groter gebied kunnen beslaan en met name de monitoring van ziektes geoptimaliseerd wordt. Dit in tegenstelling tot de CAHW van DIO, die veelal zelfstandig aan het werk zijn.

Huisvisites CAHW

Voorafgaand aan de cursus hebben we de CAHW gevraagd welke problemen zij tegenkomen in het veld en over welke onderwerpen zij graag meer zouden willen leren. Daarnaast hebben we ze opgezocht in hun dorpjes om ons een beter beeld te kunnen vormen van de omstandigheden waarin zij wonen en werken. Deze visites en directe gesprekken bleken een betere manier van informatie en feedback verkrijgen dan de vooraf gestuurde enquêteformulieren. We hebben veel geleerd over de uitdagingen binnen het vak en proefden bij meerdere CAHW een zekere behoefte om zich beter te organiseren. Geholpen door CAHW Rosemary Gondwe hebben we contact kunnen opnemen met de overheid rond Rumphi, om ons te assisteren bij het realiseren van deze structuur.

Opfriscursussen en Organisatie

De training bestond dit keer grofweg uit drie delen: opfriscursussen over dierhouderij en diergezondheid; analyse van de veelvoorkomende uitdagingen van het werk als CAHW; en structurering en samenwerking met de overheid. Tijdens de opfriscursussen kwamen onderwerpen en casussen aan bod die de CAHW van tevoren hadden doorgegeven, waar zowel theoretisch (in het leslokaal) als praktisch (bij naburige boerderijen) mee geoefend werd. De veelvoorkomende problemen en uitdagingen die de CAHW tijdens de huisvisites hadden genoemd werden opgeschreven en onderling overlegd, waarbij de CAHW elkaar goed konden aanvullen en adviseren op verschillende gebieden. In samenwerking met de overheid zijn de CAHW en de veterinaire functionarissen per gebied aan elkaar gekoppeld en zijn de verwachtingen van beide partijen besproken, om uiteindelijk tot een actieplan voor 2018 te komen.