Projecten

Eén van de doelstellingen van stichting DIO is het uitvoeren van projecten in het kader van het structureel verbeteren van de diergezondheid in ontwikkelingslanden. In de afgelopen jaren heeft stichting DIO al aan verschillende projecten in ontwikkelingslanden haar steentje bijgedragen.

Eind 2011 heeft stichting DIO een nieuw projectvoorstel vanuit Malawi aangenomen, dat verder is uitgegroeid tot een groot project en waar een aparte commissie zich met veel enthousiasme voor inzet.

Voor meer informatie over onze projecten zie hieronder.