VSF international

VSF International
Stichting DIO is aangesloten bij diverse netwerken, waaronder de Internationale organisatie Vétérinaires Sans Frontières International (VSF-Int). VSF-Int is een internationaal netwerk van non-profit organisaties de al ruim 30 jaar werk aan projecten over de hele wereld op het gebied van vee, gezondheid, welzijn, dierlijke en agrarische productie om kleine boeren te ondersteunen. VSF-Int bevordert een holistische benadering waarin de gezondheid van mens, dier en milieu wordt geïntegreerd. Daarnaast worden humanitaire, ontwikkelings-, wetenschappelijke, educatieve en belangenbehartigende doelstellingen nagestreefd.

VSF-Int heeft elf leden. De verschillende organisaties in Oostenrijk, België, Canada, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en Zwitserland hebben allemaal dezelfde visie.
– Het bewerkstelligen van betere leefomstandigheden voor kwetsbare bevolkingsgroepen;
– Om de principes van gezonde en duurzame voedsel productie te verzekeren en het ‘One Health’ principe te promoten (dier-mens-milieu gezondheid);
– Om voedselveiligheid door veterinaire zorg to promoten; en
– Om agro-ecologisch productie modellen te ondersteunen en zo een gezonde en duurzame relatie op te bouwen tussen mens, dier en milieu.
De leden van VSF-Int voeren in totaal meer dan 200 projecten in 28 landen in Afrika, Amerika en Azië uit.

Binnen dit netwerk is Stichting DIO de enige die zich heeft toegelegd op het beantwoorden van vragen vanuit de gehele wereld (Veterinary Information Service).

Voor meer informatie verwijzen we u naar hun website: VSF-Int.