Reglement Stichting Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking (DIO)

Februari 2019

Dit reglement is opgesteld naar aanleiding van de oprichting van Stichting Dierenartsen zonder Grenzen – Nederland (DzG-NL) door Stichting Diergeneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking (Stichting DIO). Hiermee worden de taken en activiteiten van Stichting DIO overgedragen aan een onderdeel van DzG-NL: Dierenartsen zonder Grenzen – student (DzG-student). Deze stap is ondernomen, omdat Stichting DIO streeft naar professionalisering.

Met het oprichten van DzG-NL is het voortbestaan van Stichting DIO niet langer nodig. Stichting DIO zal niet direct worden opgeheven, maar nog drie jaar voortbestaan tot 1 januari 2022. Dan wordt verwacht dat er voldoende zekerheid is over het voortbestaan van DzG-NL.

  1. Het bestuur

Het huidige bestuur van Stichting DIO gaat over in het studentenbestuur van DzG-student. Het bestuur zal binnen DzG-student dezelfde taken uitvoeren als binnen Stichting DIO, de financiële besluiten uitgezonderd. Tot het moment van opheffing van Stichting DIO zal het huidige bestuur van Stichting DIO, zoals genoteerd op 1 april 2019, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan.

  1. Projecten

DzG-student zal het huidige project van Stichting DIO met diergezondheidswerkers in Malawi voortzetten onder supervisie van DzG-NL. Samen met Dierenartsen Zonder Grenzen België zullen we daarnaast aan nieuwe projecten werken.

  1. Activiteiten

DzG-student streeft naar dezelfde doelen als Stichting DIO en zal zodoende de activiteiten overnemen. Onder deze activiteiten vallen de educatieve lezingen, symposia, de Run4Rabies en de Vaccinatie-actie en dergelijke.

  1. Donateurs

Donateurs van Stichting DIO zullen benaderd worden met de vraag donateur te worden van DzG-NL. Met deze overstap blijven de donateurs (indirect) bijdragen aan het project en de activiteiten van DzG-student. Indien DIO donateurs niet actief hun donateurschap stopzetten of actief overstappen naar DzG-NL, zullen zij nog DIO donateur zijn tot in ieder geval 1 januari 2022. Dan wordt verwacht dat er voldoende zekerheid is over het voortbestaan van DzG-NL.

  1. Financiën

Het vermogen van Stichting DIO zal naar DzG-NL gaan, onder andere ten behoeve van het project in Malawi.  Per 1 maart 2019 worden deze financiële transacties gestart en deze zullen eindigen per 1 januari 2022.

  1. Vergaderingen

Het bestuur van Stichting DIO, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in april 2019, zal twee keer per jaar vergaderen.

  1. Opheffing

Op 1 januari 2022 wordt de voortgang van DzG-NL geëvalueerd door Stichting DIO, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in april 2019. Indien voldoende groei heeft plaatsgevonden, zal Stichting DIO statutair worden opgeheven.

  1. Slotbepaling

In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zal in gezamenlijke overeenstemming een besluit worden genomen door het bestuur van Stichting DIO, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in april 2019.