Veterinary Information Service

De Veterinary Information Service (V.I.S.) is een gratis vraag– en antwoordservice die de Stichting DIO verleent ten behoeve van personen en organisaties die werkzaam zijn in ontwikkelingslanden. De service bestaat uit het beantwoorden van vragen op veterinair gebied. Door middel van deze service willen wij veterinaire kennis overdragen en vanuit Nederland hulp bieden aan mensen in ontwikkelingslanden. Wij hebben een groot aantal enthousiaste veterinaire studenten die met behulp van ervaren veterinaire specialisten en de uitgebreide literatuur van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht praktische oplossingen voor problemen en vragen kunnen vinden.